O nama

          Sindikat „ FAP-NEZAVISNOST“ je nastao inicijativom grupe radnika koji su bili nezadovoljni kako radom drugih sindikata, tako i samim funkcionisanjem firme. Došlo se do zaključka da je bitnija borba za opstanak FAP-a od klasičnih sindikalnih aktivnosti.
Ukazivanje na činjenicu da je zadnja izborna  Skupština FAP-a kao vrhovni organ upravljanja organizovana 2004. i da su neposredni organi koji su na njoj izabrani , kao što su upravni i nadzorni odbor imali mandat samo do 2008. godine je prva i osnovna teza sindikata. U ovom trenutku u žiži interesa sindikata „Nezavisnost“ je borba protiv preuzimanja FAP-a od strane firmi i finansijskih korporacija , bez jasne definicije proizvodnje, ulaganja u opremu i broja i statusnog položaja radnika.

Sindikat „ FAP Nezavisnost“ smatra da je primat privatne svojine nad državnom samo opsesija, kao i da je velika zabluda obavljati privatizaciju po svaku cenu.Ključne kompanije u Srbiji, među kojima je svakako i FAP ,treba da budu u državnom vlasništvu i njima treba da upravljaju vrhunski menadžeri. Borba za opstanak FAP-a podrazumeva borbu za stvaranje strogokontrolisane centralnoplanske države sa neophodnom zakonskom regulativom koja reguliše položaj velikih kompanija.

U toj borbi očekujemo podršku ne samo radnika FAP-a, već i daleko šire , svih građana Priboja i Srbije kojima je na srcu očuvanje srpske industrije.  Loading...
Lokacija:
Kontakt:
Naslovna
fap-nezavisnost@europe.com